Automatyka do rolet

Rolety zewnętrzne mogą być obsługiwane w dwojaki sposób – ręcznie bądź automatycznie.

Napędy ręczne do rolet zewnętrznych

Napędy ręczne do rolet zewnętrznych

Napęd ręczny to linka lub taśma, która przechodzi od strony zewnętrznej do wnętrza budynku przez przelotkę umieszczoną na ścianie lub na ramie okiennej. Przy podnoszeniu rolety nadmiar taśmy bądź linki nawija się do zwijacza. Ten sposób obsługiwania rolety to standard i jest zawarty w podstawowej cenie. Za dopłatą oferujemy kasetę z korbą, która wspomaga obsługę rolet o większej powierzchni całkowitej –  powyżej 4 m².

Jeśli istnieje konieczność obsługiwania rolety od strony zewnętrznej budynku to koniecznym jest wyposażyć ją w sprężynę nawojową i zamek baskwilowy, za pomocą którego skutecznie zabezpieczymy ją przed ewentualnymi próbami podniesienia z zewnątrz.

 

Roleta z zamkiem

Napędy automatyczne do rolet zewnętrznych 

Napęd automatyczny stanowi siłownik elektryczny zamontowany w rurze, na którą nawija się pancerz rolety. Siłownik może być wysterowany za pomocą różnych przełączników – dzwonkowy, kierunkowy, kluczowy. Drugim sposobem jest obsługa za pomocą pilotów, którymi możemy otwierać pojedyncze rolety, grupy rolet zarówno manualnie jak i czasowo.

 

Siłowniki dzielimy na dwie grupy – z mechanicznymi i elektronicznymi krańcówkami.

Siłownik z mechaniczną krańcówką charakteryzuje się tym, iż przy montażu ustawiamy ręcznie górną i dolną pozycję krańcową rolety. Automat wówczas nie posiada wyłącznika przeciążeniowego i pracuje wg wcześniej ustawionych parametrów. Takie rozwiązanie jest polecane w roletach sterowanych z przełącznika jak i z pilota. Radzimy jednak aby zimą podczas ekstremalnych warunków atmosferycznych ograniczyć do minimum sterowanie z pilota opcją czasową.

Siłownik z elektroniczną krańcówką działa inaczej. Roleta podczas pracy gdy natrafi na przeszkodę zatrzymuje się i nie porusza dopóki nie zostanie odblokowana. Taki sposób zabezpieczenia ogranicza w dużym stopniu ewentualne awarie rolet – zwłaszcza zimą. To rozwiązanie polecane jest szczególnie w obiektach, w których zamontowana jest duża ilość rolet i będą sterowane radiowo z pilota z opcją sterowania czasowego.

Piloty do rolet zewnętrznych

Piloty do rolet zewnętrznych